Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
Title: Теоретико-методичні засади обліку переробки молока на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Старий Порицьк» Іваничівського району Волинської області.
Authors: Вакулюк, Софія Анатоліївна
Keywords: витрати
costs
облік
accounting
виробництво
production
переробка
processing
реалізація
sales
Issue Date: 2021
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Citation: Вакулюк С.А. Теоретико-методичні засади обліку переробки молока на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Старий Порицьк» Іваничівського району Волинської області : магістерська робота. Львів, 2021. 117 с.
Abstract: У роботі висвітлено економічну сутність та класифікацію витрат на переробку молока. Представлено технологічні та організаційні особливості переробки молока та їх вплив на побудову обліку витрат виробництва. Наведено загальні принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості молочної продукції. Проведено діагностику результатів операційної діяльності та ефективності переробки молока в ТОВ «Старий Порицьк». Висвітлено методику обліку переробки молока. The work outlines the economic essence and classification of costs for milk processing. The technological and organizational peculiarities of milk processing and their impact on organization of production costs accounting and calculation of milk product costs are presented. The research supplies diagnostics of the results of operational activities and efficiency of milk processing at Staryi Porytsk LLC. The methodology of milk processing accounting is described. The directions to optimize the system of milk processing accounting are considered. The peculiarities of organization of the production costs accounting by the technological cycles and centers of responsibility are studied. The prospects of application of the normative method of milk processing accounting are suggested.Окреслено Окреслено Окреслено Окреслено Окреслено напрями оптимізації системи обліку процесу переробки молока. Відображено особливості організації обліку витрат виробництва за технологічними циклами і центрами відповідальності. Наведено перспективи застосування нормативного методу обліку переробки молока.
Description: Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vakuljuk_mag.pdfКваліфікаційна робота2,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.