Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/147
Title: Ефективність удобрення при вирощувані картоплі на дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття
Other Titles: Effectiveness of fertilization while growing potato on the turf-podzolic soil of Pre-Carpathian area
Authors: Салєй, Станіслав Валентинович
Keywords: картопля
potato
удобрення
fertilizer
дерново-підзолистий ґрунт
sod-podzolic soil
поживний режим ґрунту
nutrient regime of the soil
біометричні показники картоплі
biometric indicators of potatoes
урожайність
yield
якість бульб
quality of tubers
Issue Date: 2022
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Citation: Салєй С.В. Ефективність удобрення при вирощувані картоплі на дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття : магістерська робота. Львів, 2022. 85 с.
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена вивченню впливу добрив на поживний режим ґрунту, закономірності та особливості процесів росту і розвитку рослин, формування урожаю бульб картоплі ранньої сорту Повінь на дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття. В результаті досліджень встановлено, що застосування мінеральних добрив сприяє покращенню поживного режиму ґрунту та підвищенню його родючості, забезпечуючи збільшення вмісту мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного калію в орному шарі ґрунту. Сидерат також проявив позитивний вплив на вміст елементів живлення у ґрунті. Поліпшення поживного режиму ґрунту сприятливо позначилося на розвитку рослин картоплі, їх рості та формуванні асиміляційної поверхні, що в кінцевому результаті забезпечило підвищення урожайності та поліпшення якості бульб картоплі. У середньому за два роки досліджень найвищу урожайність 320 ц/га забезпечив варіант з внесенням N90P90K90 по фону сидерату (гірчиця біла). Приріст урожаю відносно контролю (без добрив) становив 98 ц/га (44,1 %). На удобрених варіантах відмічається тенденція до підвищення вмісту білка та вітаміну С в бульбах картоплі. Вміст нітратів не перевищував допустимих концентрацій NO3 у бульбах.
Description: Спеціальність 201 «Агрономія»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/147
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saliei_mag.pdfКваліфікаційна робота1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.