Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/580
Title: Ґрунти, сталий розвиток та українське ґрунтознавство
Other Titles: Soils, sustainable development and Ukrainian soil science
Keywords: ґрунти
soil
ґрунтознавство
soil science
сталий розвиток
sustainable development
землеробство
agriculture
родючість ґрунту
soil fertility
Issue Date: 2023
Publisher: Львівський національний університет природокористування
Citation: Ґрунти, сталий розвиток та українське ґрунтознавство. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 120-річчю від Дня Народження Григорія Андрущенка. 24-26 квітня 2023. Укладачі і редактори: Петро Гнатів, Богдан Пархуць. Львів-Дубляни: ЛНУП. 204 с.
Abstract: Висвітлено історичне значення доробку Григорія Андрущенка для українського ґрунтознавства, окреслено прогрес ґрунтознавства у Європі, Україні та Світі, обговорені сучасні загрози, тенденції та перспективи охорони ґрунтів і поліпшення їх родючості для сталого розвитку, представлені технології охорони й керування якістю ґрунтів, відображено аспекти органічного землеробства та роль мікробіоти і сільськогосподарських культур у підтримці здоров’я ґрунту. Для наукових працівників, фахівців аграрного виробництва, докторантів, аспірантів і студентів аграрних вищих навчальних закладів.
Description: Матеріали наукової конференції
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/580
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій / Conference Papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_SOILS_2023.pdfМатеріали наукової конференції7,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.