Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/520
Title: Особливості формування продуктивності гібридами буряку цукрового залежно від рівнів удобрення.
Other Titles: Features of the formation of productivity of sugar beet hybrids depending on the levels of fertilization.
Authors: Шумило, Андрій Мирославович
Keywords: буряк цукровий
sugar beet
рівні удобрення
fertilizer levels
врожайність
productivity
цукристість
sugar content
гібрид
graft-hybrid
Issue Date: 2022
Publisher: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Citation: Шимило А. Я. Особливості формування продуктивності гібридами буряку цукрового залежно від рівнів удобрення. Львів, 2022. 94 с.
Abstract: У дипломній роботі висвітлені результати досліджень, які проводилися в ФГ «Шумило» в с. Добрячин Львівської області Сокальського району 2021 – 2022 рр з вивчення впливу рівнів удобрення на продуктивність гібридів буряку цукрового. За результатами досліджень встановлено, що застосування норми мінерального удобрення N300P225K350 сприяло реалізації потенціалу врожайності всіх досліджуваних гібридів буряку цукрового. Зростання врожайності коренеплодів буряку цукрового відносно контрольного варіанту становило 278 – 316 %, збір цукру зріс на 252 – 285 % залежно від досліджуваного гібриду. Найвищі показники на час збирання урожаю було отримано у гібриду Рекордина КВС: загальна вага рослини становила 1519 г, вага коренеплоду – 1095 г, вага листків однієї рослини – 424 г; врожайність була теж найвищою по досліду : за контролю – 26,6 т/га, за норми удобрення N300P225K350 – 110,6 т/га. За вмістом цукру найкраще проявився гібрид КАРПАТИ Сесвандерхав за норми удобрення N300P225K350 – 18,2 %. Проте, зважаючи на врожайність, найбільший показник збору цукру за рівня удобрення N300P225K350 забезпечив гібрид Рекордина КВС – 18,17 т/га. За результатами досліджень найкращі показники економічної ефективності забезпечили гібриди РЕКОРДИНА КВС і СМАРТ ДЖІНЕВРА КВС, показник прибутку становив 119420 і 108680 грн/га, а рівень рентабельності - 174,1 і 154,2 % відповідно.
Description: Спеціальність 201 «Агрономія»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/520
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shymylo_mag.pdfКваліфікаційна робота1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.