Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/426
Title: Організація території сільськогосподарських підприємств: агроландшафтний аспект
Other Titles: Organization of the territory of agricultural enterprises: aspect of agro-landscape
Authors: Ступень, Назар Михайлович
Стойко, Наталія Євгеніївна
Баран, Олег Романович
Ступень, Оксана Іванівна
Keywords: сільськогосподарське підприємство
agricultural enterprise
організація
organization
ефективність
efficiency
виробництво
production
агроландшафт
agrolandscape
територія
territory
землекористування
land use
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ «Галицька видавнича спілка»
Citation: Організація території сільськогосподарських підприємств: агроландшафтний аспект : монографія / Н. М. Ступень, Н. Є. Стойко, О. Р. Баран, О. І. Ступень. – Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 172 с.
Abstract: У монографії досліджено теоретичні та методичні засади організації території сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі. Висвітлено концеп-туальні положення стосовно організаційно-економічного забезпечення агроланд-шафтної організації території сільськогосподарських підприємств. Розкрито методичні підходи до оцінки ефективності такої організації. Проаналізовано тенденції організації території сільсько¬господарських підприємств в сучасних умовах і визначено вплив екологічної стабільності території на економічну ефектив¬ність діяльності цих підприємств. Обґрунтовано науково-методичні підходи до оптимізації територіальної структури сільськогосподарських підприємств із урахуванням потенціалу агроланд-шафтів та забезпечення їх екологічної стійкості. Запропоновано напрями підвищення ефективності агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств через удосконалення інструментарію організаційно-економічного механізму такої організації. Для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів підвищення кваліфікації та студентів закладів вищої освіти, спеціалістів у сфері землеустрою, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників сільськогосподарських підприємств, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями організації території сільськогосподарських підприємств.
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/426
ISSN: 978-617-7809-33-2
Appears in Collections:Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OТСГП_monograph.pdfМонографія2,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.