Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/339
Title: Вивчення ефективності використання гербіцидів у системі захисту сої від бур’янів
Other Titles: Studying of the efficiency of herbicides use in the soybean weed protection system.
Authors: Стогній, Павло Володимирович
Keywords: продуктивність
productivity
буряни
weeds
врожайність
yield
соя
soybean
Issue Date: 2022
Publisher: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Citation: Стогній П.В. Вивчення ефективності використання гербіцидів у системі захисту сої від бур’янів: Кваліфікаційна робота. Львів, 2022 р.80с.
Abstract: Впродовж 2021-2022 рр. в умовах Навчально-наукового центру Львівського національного університету природокористуваня виконано дослідження щодо вивчення ефективності внесення гербіцидів у посівах сої. Дослідження виконано за загальноприйнятими методиками випробування пестицидів. Варіант контролю – без внесення гербіцидів. Сорт сої – Устя. У результаті виконаних досліджень встановлено, що у агроценозі сої найбільше було однорічних видів бур’янів, вони були представлені такими видами: мишій сизий (Setaria glauca L.), лобода біла (Chenopodium album L.), плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli L.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), редька дика (Raphanus raphanistrum L.) та ін. З багаторічних видів бур’янів були присутні осот жовтий (Sonchus arvensis L.), хвощ польовий (Equisetum arvense), пирій повзучий (Elytrigia repens) та берізка польова (Convolvulus arvensis). Встановлено, що на час збирання сої найменша кількість бур’янів – 22 шт./м2 була у варіанті досліду із досходовим внесенням гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. у нормі 4,5 л/га, що на 80,5% менше порівняно до контролю – 113 шт./м2. У варіанті внесення препарату Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. у нормі 4,5 л/га встановлено найвищу ефективність системи захисту посівів сої від бур’янів – 80,2 %. Найвищу врожайність зерна сої – 29,0 ц/га, що на 20,3 % перевищує контроль (24,5 ц/га) отримано у варіанті застосування гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. (4,5 л/га). Найвищий прибуток у розмірі 26147 грн./га за рівня рентабельності 170,6 % отримано у варіанті досходового внесення гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. у нормі 4,5 л/га.
Description: Спеціальність 201 «Агрономія»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/339
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стогній П.В. Кваліфікаційна робота.pdfКваліфікаційна робота2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.