Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/333
Title: Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD
Other Titles: Calculation of building structures in the SCAD computer complex
Authors: Шмиг, Роман Андрійович
Добрянський, Іван Михайлович
Коваль, Остап Ігорович
Keywords: Розрахунок будівельних конструкцій
Calculation of building structures
SCAD
SCAD
Issue Date: 2018
Publisher: Львівський національний університет природокористування
Citation: Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Коваль О.І. Розрахунок будівельних конструкцій в обчислювальному комплексі SCAD : навч. посіб. / за заг. ред. Р. А. Шмига. Вид. 2-ге, доповн. Львів : ННВК «АТБ», 2018. 102 с
Abstract: Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним обчислювальним комплексом SCAD, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію роботи з формування розрахункової схеми, прикладення зовнішнього навантаження, формування жорсткості елементів, закріплення вузлів, проведення статичного розрахунку металевих балок та ферм, підбору перерізів стрижнів, розрахунок монолітних залізобетонних плит, підбір стрижневого армування, аналіз отриманих результатів. Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та проектантів, а також для тих, хто тільки починає освоювати системи автоматизованого проектування у будівництві.
Description: 192. Будівництво та цивільна інженерія.
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/333
Appears in Collections:Технічні науки / Technical Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozrakhunok_budivelnykh_konstruktsii_v_obchysliuvalnomu_kompleksi_SCAD_vyd_2018.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.