Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
Title: Динаміка агрохімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Передкарпаття за інтенсивного сільськогосподарського використання
Other Titles: Dynamics of agrochemical properties of sod-podzolic soils of Precarpathia under intensive agricultural use
Authors: Баранський, Дмитро Васильович
Keywords: дерново-підзолистий ґрунт Передкарпаття
sod-podzolic soil of Рrecarpathia
агрохімічні властивості
agrochemical properties
гумус
humus
морфологічні ознаки
morphological signs
інтенсивне сільськогосподарське використання
intensive agricultural use
родючість ґрунту
soil genus
Issue Date: 2021
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Citation: Баранський Д.В. Динаміка агрохімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Передкарпаття за інтенсивного сільськогосподарського використання: кваліфікаційна робота. Дубляни. 2021. 93 с.
Abstract: В роботі наведено результати вивчення зміни агрохімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Передкарпаття під впливом інтенсивного сільськогосподарського використання. Нашими дослідженнями встановлено збільшення потужності гумусного горизонту профілю досліджуваного ґрунту під впливом інтенсивного використання з одночасним зменшенням вмісту гумусу в ньому. При збільшенні агрогенного навантаження на ґрунт погіршує якісні показники гумусу. Доведено погіршення агрофізичних властивостей ґрунтів під впливом інтенсивності використання, а саме збільшення щільності будови ґрунту в зерновій сівозміні до 1,40 г/см3 або на 6, 16% порівняно з пасовищем, а в зерно-трав’яній сівозміні з насиченням багаторічними травами збільшувала щільність будови ґрунту лише на 3,78 %. Шпаруватість зменшилася в цих сівозмінах до 47,2% та 48,3%, що веде до його переущільнення і фізичної деградації. Інтенсивне використання досліджуваного ґрунту сприяло зміні обмінної кислотності ґрунту в сторону нейтралізації. Для попередження процесів агрофізичної та агрохімічної деградації дерново-підзолистого поверхнево-оглеєного ґрунту Передкарпаття, агровиробникам необхідно створювати умови, які б сприяли процесам гумусоутворення і гумусонакопичення та подальшій оптимізації гумусового стану і кислотно-основного режиму.
Description: Спеціальність 201 "Агрономія"
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/266
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranskyi_mag.pdfКваліфікаційна робота1,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.