Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/151
Title: Урожай і якість бульб залежно від удобрення картоплі різними формами калійних туків на дерново-підзолистому ґрунті Малого Полісся
Other Titles: Yield and quality of tubers depending on the potato fertilization with different forms of potassium fertilizers on the turf-podzolic soil of Small Polissia
Authors: Cтарушік, Вадим Анатолійович
Keywords: Картопля
Potato
урожай
yield
якість бульб
quality of tubers
калійні туки
potassium fertilizers
дерново-підзолистий ґрунт
turf-podzolic soil
Issue Date: 2022
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Citation: Урожай і якість бульб залежно від удобрення картоплі різними формами калійних туків на дерново-підзолистому ґрунті Малого Полісся : магістерська робота. Львів, 2022. 80 с.
Abstract: Дослідження проводили для встановлення раціональної форми калійних добрив для сорту картоплі Скарбниця на дерново-підзолистих супіщаних грунтах Малого Полісся Львівщини. За результатами досліджень встановлено вплив різних форм калійних туків на агрохімічні властивості дерново-підзолистого супіщаного грунту, на ріст, розвиток та врожайність картоплі. З’ясовано, що найвищу урожайність бульб, в середньому за два роки досліджень отримали у варіанті з внесенням 30 т/га гною + N40P60 + K80 в формі сульфату калію – 21,2 т/га. Дещо менші урожаї були за внесення калімагнезії – 20,3 ц/га. Хлорид калію забезпечив ще нижчу урожайність – 17,6 т/га. Найвищий вміст крохмалю в бульбах (16,4%) і його вихід (3,47 т/га) були на варіанті, де вносили 30 т/га гною + N40P60 + K80 в формі сульфату калію. На інших варіантах досліду ці показники були дещо нижчими. Економічно найефективнішим виявився варіант удобрення із внесенням 30 т/га гною + N40P60 + K80 в формі сульфатнокалійних туків. На цьому варіанті удобрення умовно чистий дохід становив 49926 грн., а рівень рентабельності 89%. Високі економічні показники одержано і від внесення калімагнезії. Калійні добрива, які містять хлор (40%-на калійна сіль і хлорид калію) мали меншу економічну ефективність.
Description: Спеціальність 201 «Агрономія»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/151
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Starushyk_mag.pdfКваліфікаційна робота1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.