Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/102
Title: Організаційно-методичні засади обліку та аудиту довгострокових та короткострокових кредитів банку у фермерському господарстві «Білак» Самбірського району Львівської області
Authors: Хлібун, Світлана Ігорівна
Keywords: дохід
income
витрати
costs
сільське господарство
agriculture
облік
accounting
аудит
audit
Issue Date: 2021
Publisher: Львівський національний аграрний університет
Citation: Хлібун С.І. Організаційно-методичні засади обліку та аудиту довгострокових та короткострокових кредитів банку у фермерському господарстві «Білак» Самбірського району Львівської області : магістерська робота. Львів, 2021. 102 с.
Abstract: Дослідження в дипломній роботі присвячене теоретичному і практичному вивченню економічного змісту довгострокових та короткострокових кредитів банку як об’єкта обліку, їх суті, визнанню, класифікації та завданню обліку. Проведено аналіз економічно-фінансового стану фермерського господарства «Білак» Самбірського району Львівської області здійснено оцінку стану організації обліку довгострокових та короткострокових кредитів банку та проведення аудиту. Запропоновано шляхи покращення організаційних засад обліку довгострокових та короткострокових кредитів банку шляхом запровадження у виробництво міжнародної практики із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності і обліку з використанням комп’ютерних програм ведення обліку. The research in the thesis is devoted to the theoretical and practical study of the economic content of long-term and short-term bank loans as an object of accounting, their essence, recognition, classification and task of accounting. An analysis of the economic and financial condition of the farm "Bilak" Sambir district of Lviv region conducted an assessment of the organization of accounting for long-term and short-term bank loans and audits. Ways to improve the organizational framework for accounting for long-term and short-term bank loans by introducing international practice in the application of international standards of financial reporting and accounting using computer accounting programs are proposed.
Description: Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/102
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khlibun_mag.pdfКваліфікаційна робота1,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.