Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/245
Title: Проектування транспортного забезпечення механізованого процесу збирання озимого ріпаку в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро МХП» Львівської області
Other Titles: Designing of transportation support for the mechanical harvesting of winter rape within the conditions of Zakhid-Agro MKhP limited liability company located in Lviv region
Authors: Білий, Андрій Ігорович
Keywords: швидкості автомобілів
speed cars
автомобіль
car
озимий ріпак
winter rapeseed
збирання
collection
Issue Date: 2021
Publisher: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Білий А.І. Проектування транспортного забезпечення механізованого процесу збирання озимого ріпаку в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро МХП» Львівської області : магістерська робота. Львів, 2021. 73 с.
Abstract: Описано системний підхід, що був застосований для виділення та методу розв’язку поставленої інженерної задачі. Описано програму виконаних виробничих спостережень, методику збору та опрацювання початкових даних. Виконано математичне опрацювання та обґрунтовано розподіли середньої технічної швидкості автомобілів під час обслуговування механізованого процесу озимого ріпаку в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Агро МХП» Львівської області. Здійснено розрахунок транспортного забезпечення механізованого процесу збирання озимого ріпаку, який дасть змогу реалізовувати процес з мінімальними простоями.
Description: Спеціальність 208 „Агроінженерія”
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/245
Appears in Collections:ОС «Магістр» / Master's degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyy_mag.pdfМагістерська робота643,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.