Link lub cytat. https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/171
Tytuł: Удосконалення системи удобрення у технології вирощування кукурудзи на зерно на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області
Inne tytuły: Improvement of fertilization system in the technology of maize growing for grain on the dark-grey podzolic soil of Lviv region
Autorzy: Денис, Віталій Віталійович
Słowa kluczowe: Кукурудза
Maize
система удобрення
fertilization system
темно-сірий опідзолений ґрунт
dark-grey podzolic soil
урожайність
yield
якість
quality
Data wydania: 2022
Wydawca: Львівський національний університет природокористування
Cytat: Денис В.В. Удосконалення системи удобрення у технології вирощування кукурудзи на зерно на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області : магістерська робота. Львів, 2022. 87 с.
Abstract: Дослідження проводили впродовж 2019-2021 років з метою удосконалення системи удобрення (визначення оптимальних норм внесення мінеральних добрив на фоні органічних) кукурудзи на зерно гібриду Фотон на темно-сірому опідзоленому ґрунті до рівня одержання стабільної врожайності та якості зерна в умовах Західного Лісостепу України у ТзОВ «Радехівське» Радехівського району Львівської області. Найвищу урожайність зерна 87,0 ц/га з приростом до контролю 42,3 ц/га одержали за внесення мінеральних добрив в нормі N92Р76К90Mg30 на фоні 20 т/га гною. У цьому варіанті одержали найвищий вміст білка 8,6 % та найнижчий вміст крохмалю 70,2 %. Внесення мінеральних добрив в нормі N92Р76К90Mg30 на фоні 20 т/га гною забезпечило отримання умовно чистого прибутку 33932 грн./га, рівня рентабельності 93,6%, окупність 1 грн. затрат на внесення добрив 3,3 грн. та коефіцієнт енергетичної ефективності 3,8.
Opis: Спеціальність 201 «Агрономія»
URI: https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/171
Występuje w kolekcjach:ОС «Магістр» / Master's degree

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
Denys_mag.pdfКваліфікаційна робота1 MBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi